Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Trói 2 em tù nhân lại để đụ lần lượt